ÜRÜNLER/ÇÖZÜMLER

Ankatel Telsiz ve Haberleşme Sistemleri Ltd. Şti.

Sinyalizasyon Sistemleri

Sinyalizasyon SistemiSinyalizasyon; trenlerin emniyetli bir şekilde ilerleyebilmesi için demiryolunun bloklara bölündüğü, bloklar arasında anklaşman düzeneklerinin kurulduğu, hat boyu ekipmanlarına (sinyal,makas vb.) ve diğer gerekli donanıma bir merkezden kumanda etmenin mümkün olduğu, bu hareketlerin izlenebildiği sistemdir.

Telsiz SistemleriTelsiz, haberleşmede kullanılan alıcı-verici bir radyo. Kabloya ihtiyaç duymadan, radyo sinyalleri ile haberleşme yapılmasına imkân veren cihazlardır. Normal radyo alıcılarından farkı, cihazın aynı zamanda yayın yapma kapasitesine sahip olmasıdır.

OKTH Sistemleri

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş özel sektör kuruluşları tarafından sunulan, analog ve/veya sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde bir veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez telsiz veya tekrarlayıcı (röle) ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya hücresel olmayan, yerel ve / veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsar.